Företrädare

Bild på Sara Holm

Sara Holm

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorg, vice ordf.
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot

Jag står som nummer tre på Tibros lista inför kommande kommunval, och hoppas på att få en plats i Kommunfullmäktige. Mina hjärtefrågor handlar framförallt om våra barn och unga samt utbildning. Det här är frågor som jag under många år arbetat med både lokalt, regionalt och nationellt. Skolan och förskolan ska vara en plats där våra barn och unga är trygga och har en samvaro som är genomsyrad av goda relationer och respekt. Jag vill att vi i Tibro ska ha en nollvision mot skolmisslyckanden, alla ska få möjlighet att lyckas! Våra barn och unga är vår framtid och vårt hopp och idag är det allt för många som misslyckas, det är inte acceptabelt, det SKA vi ändra på.