Företrädare

Johnny Johansson

Uppdrag

  • Politisk sekr., kommun
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare