Företrädare

Daniel Braw

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Regional/trafik/miljö, ersättare