Företrädare

Siamak Lotfiani

Uppdrag

  • Kultur/fritid, ersättare
  • Valnämnd, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot