Företrädare

Kjell Wendin

Uppdrag

  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
  • Valnämnd, vice ordf
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot