Företrädare

Bild på Elias Höghäll

Elias Höghäll

Uppdrag

  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Valnämnd, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare (KDU)
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot (KDU)
  • 1:e vice distriktsordförande
  • Lokalavdelningsordförande

Från Göingemetropolen Hässleholm, 1:e vice distriktsordförande för KDU Skåne & ordförande för KDU Nordöstra Skåne.