Företrädare

Bild på Sammy Nygård

Sammy Nygård

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Fullmäktigeberedning, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot

Ämneslärarstudent - Samhällskunskap (GU)

- KDU Kungälv, ordförande
- Kommunfullmäktige, ersättare
- Beredningen för lärande och kultur, ledamot
- Partiavdelningsstyrelse, ledamot