Företrädare

Bild på Thomas Jansson

Thomas Jansson

Telefonnummer: 072-505 08 60

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot

Thomas Jansson
Egen företagare Verksamhetsutveckling / Ledamot i Barn och skola
Kandiderar till fullmäktige i Lidköping
Gift, tre barn, bor och verkar i Lidköping. Ett starkt och sammanhållet samhälle byggs av människor i samverkan för samhällets och individens bästa. Alla barn och unga skall få en bra start i livet. I Barn och skola verkar jag för en skola som tydligare sätter förutsättningarna för varje barns lärande i fokus. Verkar i en brukarorganisation till stöd för barn, familjer m. fl. drabbade av psykisk ohälsa för ett ökat brukarinflytande och tidiga samordnade insatser för barnens och familjens bästa.