Företrädare

Marcus Carlsson

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, vice ordf.
  • Valnämnd, vice ordf
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot