Företrädare

Mats Björklund

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare