Företrädare

Daniel Weiss

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
  • Demokratiberedning, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot