Företrädare

Bild på Lennart Borgvall

Lennart Borgvall

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot

Sitter i dag i samhällsbyggnads nämnden i Ale kommun, där jag trivs väldigt bra. Mina hjärtefrågor rör trygghetsfrågor, samhällsbyggande och energi/miljö frågor. Jag har varit elektriker i över 20 år och dessutom haft egen firma inom samma branschen, just nu har jag gått vidare och studerar till fastighets förvaltare.
Jag tror att man kan skapa trygghet genom en ordnad samhällsbyggnad och därför anser jag att dessa två områden hänger ihop. Dagens energi frågor är starkt kopplade till miljö då vi måste minska vårt klimatavtryck men ändå öka vår energi produktion, detta kommer bli en intressant uppgift att ta sig an.

Jag är ensamboende i Surte i Ale kommun och trivs bra med detta, mina intressen förutom politik är fäktning och golf. Föreningslivet är ett annat område jag försöker stötta så mycket jag kan då jag anser att detta är en väg ur utanförskap och kriminellt leverne.