Företrädare

Jessica Johansson

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, vice ordf
  • Kommunalråd
  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Bolagsstyrelse, kommun, vice ordf.
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot