Företrädare

Helén Lindbäck

Uppdrag

  • 2:e vice partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsordförande