Företrädare

Helén Lindbäck

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • 2:e vice partidistriktsordförande
  • 1:e vice partiavdelningsordförande