Företrädare

Eivor Lindberg

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot (KD-K)