Företrädare

Susanne Henning Aihonen

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Patient/förtr.nämnd, ledamot
  • Politisk sekr., kommun
  • Miljö/bygg/teknik, vice ordf.