Företrädare

Helge Kneese

E-post: helge@pm.me

Uppdrag

  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Stadsplan, ersättare
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot