Företrädare

Andreas Salomonsson

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kultur/fritid, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot (KDU)
  • Distriktsordförande