Företrädare

Chatrine Pålsson Ahlgren

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionstyrelse, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • 1:e vice partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsordförande