Företrädare

Gustaf Hamilton

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regional/trafik/miljö, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot