Företrädare

Bild på Henrik Reimer

Henrik Reimer

Uppdrag

  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • 2:e vice partiavdelningsordförande

Är en dalmas boende i Skåne sedan 1983. Jag är utbildad civilingenjör inom Industriell Ekonomi och har arbetat på olika positioner inom små- och medelstora företag inom branscher som tillverkning, handel, it och konsultverksamhet. Jag bor i Bunkeflostrand med min fru Anna, vi har en hemmaboende spansk vattenhund och tillsammans tre utflugna pojkar.

Jag engagerade mig i Kristdemokraterna 2019 där grunden i den judisk-kristna etiken kombinerat med det konkreta sakpolitiska programmet känns rätt för mig.

Mitt politiska intresse är brett, de flesta frågor hänger ihop och är beroende av varandra. En viktig nyckel till att vi ska kunna utveckla vårt gemensamma samhälle är ett livskraftigt och varierat näringsliv. För att uppnå detta krävs även rätt politik inom rättsväsende, infrastruktur, bostadsförsörjning, utbildning, vård- och omsorg och familjepolitiken. Mitt huvudintresse idag har tyngdpunkt på näringslivsfrågor och vård- och omsorg samt trygghetsfrågorna.

Malmös näringsliv behöver ett bättre stöd från staden, vår ranking i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet måste rejält upp från dagens plats 156 till topp-10. Den arbetslöshet som vi har i staden är sedan flera år högst i landet. Flera insatser måste påbörjas för att få ned arbetslösheten, bl a måste det finnas mer aktiva satsningar för att locka ett diversifierat näringsliv.

Malmö har också en stor utmaning i att möta det vård- och omsorgsbehov som kommer att finnas i staden de närmaste 10-20 åren. Förutom att det kommer att behövas fler typer av, och även numerärt fler boenden, står vård- och omsorgssektorn inför utmaningar att locka rätt personer till de olika yrkena. Det krävs en kvalitetshöjning som inte enbart innebär att varje ny hand är positiv, det måste också vara rätt personer som har dessa händer.* Kanditat nr 6 på kommunlistan Malmö
* Kandidat nr 5 på regionlistan Skåne
* Kandidat nr 42 på riksdagslistan Skåne