Företrädare

Andreas Bergström Grönberg

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Kultur/fritid, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot