Företrädare

Benjamin Dyke

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Valnämnd, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare