Företrädare

Bild på Inger Willemoth

Inger Willemoth

Uppdrag

  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare

Jag är pensionär och landade sent i politiken. Jag har bara varit aktiv i 2½ år och är helt ny i utbildningsnämnden. Kristdemokratins värdegrund känns helt rätt för mig. Mitt yrkesverksamma liv handlade mycket om IT, siffror och statistik. Att som chef leda en grupp där vi tillsammans jobbade med IT-lösningar för våra kunders verksamheter var fantastiskt roligt och extra roligt att våra kunder oftast var nöjda. Jag flyttade till Öjersjö 1974 och förstår att allt inte kan eller ens ska vara som det alltid har varit men hur mycket ska Öjersjö få exploateras. I KD pratar man om förvaltarskap att miljö- och naturresurser ska förvaltas varsamt. Det är inte vad som skett i Öjersjö de senaste åren enligt min uppfattning. Att förvalta vårt kulturarv, Kåsjögården är en annan viktig fråga för mig. För ett år sedan bildade jag tillsammans med två goda vänner en arbetsgrupp för att kunna etablera aktiviteter så att människor kunde mötas igen. Vi har nu blivit en del av organisationen Hela Människan som ger oss ett fantastiskt stöd liksom pastoratet och har dessutom blivit många fler volontärer. I dagsläget fokuserar vi på pensionärer men vi hoppas kunna utvidga med barn och ungdomar. Finansiering är förstås en utmaning.