Företrädare

Bild på Tomas Johnsson

Tomas Johnsson

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Demokratiberedning, ledamot
  • Valnämnd, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsordförande