Företrädare

Stanley Källner

Uppdrag

  • Regional/trafik/miljö, ledamot
  • Patient/förtr.nämnd, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare