Företrädare

Mats Siljebrand

Uppdrag

  • Politisk sekr., kommun
  • Social/omsorg/äldrevård, ordförande
  • Skola/utbild/barnomsorg, vice ordf.
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot