Företrädare

David Stenback

Uppdrag

  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare