Företrädare

Stefan Herlitz

Uppdrag

  • Stadsplan, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot