Företrädare

Majada Jabbo

Uppdrag

  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare