Företrädare

Barbro Björklund

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, vice ordf.
  • 1:e vice partiavdelningsordförande

Fokus för KD Karlsborg är ett målinriktat arbete för ökad gemenskap.
Minskad ofrivillig ensamhet och utanförskap ökar möjligheten till både fysisk och psykisk hälsa.
Några av våra förslag:
• Äldresamtal med ”Gemenskap på recept”
• Utökade öppettider på Träffpunkter för äldre
• Trygghetslarm gratis till ensamstående pensionärer
• Meningsfullt arbete och tillgång till kultur och fritid för personer med funktionsnedsättning och socialt utanförskap
• Samhällslotsar som guidar till mötesplatser