Företrädare

Tommy Olsson

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Valnämnd, vice ordf
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partiavdelningsordförande