Företrädare

Angelika Lang

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
  • Ombudsman, partidistrikt
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot