Företrädare

Josefine Matilda Ljungqvist

Uppdrag

  • Patient/förtr.nämnd, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, vice ordf.
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot (KDU)
  • Partiavdelningsordförande