Företrädare

Mani Jabbo

Uppdrag

  • Kommundelsnämnd, ersättare