Företrädare

Bild på Matilda Anttonen

Matilda Anttonen

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Arbetsmarknad, kommun, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot

Hej,
Jag är en statsvetarstudent som kandiderar till kommunfullmäktige i Karlstad, där jag fått äran att stå som namn nummer fyra på listan. Som relativt ny Karlstad-bo, så skulle jag vilja göra omgivningen tryggare för invånarna. Det handlar om mindre barngrupper i förskolan, trygghet på vägen hem, en skolgång där barn kan lära och utvecklas, samt där vuxna slipper bli dränerade i skatter.

Blir någon sjuk, ska denne få vård inom vårdgarantins 90 dagar. Vårdpersonalen i Värmland behöver drägligare löner, arbetsvillkor och arbetstider. Situationen på sjukhuset i Karlstad är inte rimlig, därför behöver vi förstatliga vården för att ge personalen de villkor de förtjänar.

För att inte glömma bort de otroligt långa köer till BUP, barn och unga förtjänar bättre! Hbtqi-personer behöver få bättre stöd hos både BUP och ungdomsmottagningen. Samt närvarande skolsköterskor under skoldagen för att kunna vara närvarande för barnen.

De äldre ska kunna åldras med värdighet, det innebär att äldreomsorgen ska finnas tillgänglig för alla typer av tjänster. Nästa mandatperiod planerar vi i Karlstad att driva igenom minst ett nytt vårdboende, för att låta fler äldre åldras med värdighet.

För att avsluta så kommer Hamngatan i ett blåttstyre, förbli öppen för biltrafik!
Jag hoppas på att få äran att bli kryssad av just dig i valet!
Det hade varit en ära!
Vänliga hälsningar Matilda