Företrädare

Emil Torstensson

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionfullmäktige, gruppledare
  • Regionstyrelse, ersättare
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, vice ordf.
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorg, vice ordf.
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot