Företrädare

Monica Bäckström

Uppdrag

  • Överförmyndarnämnd, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare