Företrädare

Bild på Carolina Landberg

Carolina Landberg

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kultur/utbildn/fh-skol, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot

Jag är en engagerad medmänniska som ser fler lösningar än problem.
Jag ser en utveckling i samhället som gör mig lika sorgsen som hoppfull, vi har en hel del som vi kan förändra och en del som vi kan bygga vidare på.
Jag vill vara en del av resan framåt, jag är en sökare och har viljan.
Det jag brinner absolut mest för är en modernare familjepolitik, som bygger på vad små barn behöver där individens valfrihet stärks, inte statens behov.
Jag tror på trygga barn=mer harmoniska vuxna=en bättre ålderdom.
Hela samhället vinner på att cirkeln sluts.