Företrädare

Rose-Marie Frebran

Uppdrag

  • Fastigheter, landst./region, ordförande