Företrädare

Johan EC Asplund

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionstyrelse, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • 1:e vice partidistriktsordförande
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Delegationsledare vice riksting, PD