Företrädare

Bild på Håkan Johansson

Håkan Johansson

Telefonnummer: 0708-19 09 60

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Kultur/utbildn/fh-skol, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • 2:e vice partidistriktsordförande
  • Delegationsledare vice riksting, PD
  • 1:e vice partiavdelningsordförande

OFULLKOMLIG IDÉDRIVEN REALIST
Jag bor i Värnamo och är:
- Vice ordförande i partiavdelningen i Värnamo kommun
- Gruppledare
- Ledamot i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen
- 1 vice ordförande i Näringsutskottet
- Ledamot i partidistriktsstyrelsen i Jönköpings län
- Ersättare i Regionfullmäktige och ANA-nämnden, Region Jönköpings län