Företrädare

Elisabeth Johansson

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
  • Gymnasie, ledamot
  • Kultur/fritid, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Demokratiberedning, ordförande
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partiavdelningsordförande