Företrädare

Patrik Antonsbacke

Uppdrag

  • Kultur/fritid, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare