Företrädare

Bild på Magnus Ekström

Magnus Ekström

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, vice ordf.
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Demokratiberedning, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • 1:e vice partiavdelningsordförande