Företrädare

Nilla Kuul

Uppdrag

  • Kultur/utbildn/fh-skol, vice ordf.
  • Politisk sekr., kommun
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare