Företrädare

Nilla Kuul

Uppdrag

  • Kultur/utbildn/fh-skol, vice ordf.
  • Politisk sekr., kommun
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Delegationsledare vice riksting, PD
  • Valombudsman, partidistrikt
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare