Företrädare

Bild på Andrea Hedenborg

Andrea Hedenborg

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot

Kandidat till kommunfullmäktige i Östersund
Ordinarie ledamot i distriksstyrelsen