Företrädare

Jimmy Rydé

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ordförande
  • 1:e vice partiavdelningsordförande
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot