Företrädare

Jimmy Rydé

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, ordförande
  • Valnämnd, ledamot
  • 1:e vice partiavdelningsordförande