Företrädare

Sofia Englund

Uppdrag

  • Valnämnd, vice ordf