Företrädare

Johan Heder

Uppdrag

  • Stadsplan, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare (KDU)